สินค้าใหม่ (249)

ID : 132656
Brand : ฺBenda 500
Last Update : 19/06/2559 18:00 Preview : 3,941
ชื่อการค้า Benda ชื่อสามัญ Mebendazole 500 mg สรรพคุณ ถ่ายพยาธิเส้นดาย ตัวกลม ขนาดและวิธีใช้ ให้เคี้ยวยาก่อนกลืน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว ***ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า2ปี ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์และผู้ป่วยโรคตับ
ID : 132670
Brand : ยาแก้ปวด อัลตราเซ็ต
Last Update : 17/10/2560 15:33 Preview : 9,579
อัลตราเซ็ต บรรเทาอาการปวด ที่มีระดับการปวดปานกลาง ขนาดการรับประทาน ผู้ใหญ่และเด็กอายุ มากกว่า 16 ปีทานครั้งละ 1-2 เม็ด 4-6 ชั่วโมง ห้ามเกินวันละ 8 เม็ด
ID : 132671
Brand : ยาแก้ปวด RELPAX 40 mg
Last Update : 17/10/2560 15:34 Preview : 7,368
RELPAX 40 mg ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทานซ้ำได้อีก 1 เม็ดใน 2 ชั่วโมงถัดมา ห้ามทานเกิน 4 เม็ดต่อวัน
ID : 132686
Brand : GYNOGENA 500 mg
Last Update : 10/02/2562 13:35 Preview : 12,276
GYNOGENA 500 mg ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อดับกลิ่น รับประทานครั้งละ 4 เม็ด หลังอาหาร วันละ 1 ครั้งติดต่อกัน 3-5 วันหรือตามแพทย์สั่ง
ID : 132692
Brand : SIA-MOX 500 mg
Last Update : 22/05/2559 10:06 Preview : 15,465
SIA-MOX 500 mg ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร
ID : 132693
Brand : Sixime 100 mg
Last Update : 22/05/2559 10:31 Preview : 6,066
Sixime 100 mg ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขนาดการรับประทาน ตามแพทย์สั่ง
ID : 132707
Brand : Ulcefate Suspension
Last Update : 23/05/2559 13:21 Preview : 5,157
Ulcefate Suspension รักษาแผลในกระเพาะอาหาร รับประทานครั้งละ 10 มล.( 2 ซอง )ก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง วันละ 2 ครั้ง ทานต่อเนื่อง 2-4 สัปดาห์ หรือตามแพทย์สั่ง
ID : 132710
Brand : Augmentin tablet
Last Update : 23/05/2559 13:35 Preview : 2,880
Augmentin tablet ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Augmentin tablet 1 g ทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหาร วันละ 2 ครั้ง Augmentin tablet 625 mg ทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหาร วันละ 3 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง
ID : 132713
Brand : KEFLEX
Last Update : 23/05/2559 14:41 Preview : 2,261
KEFLEX ยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขนาดการรับประทานตามแพทย์สั่ง
ID : 132716
Brand : Vilerm 200 mg
Last Update : 19/06/2559 16:53 Preview : 12,676
ชื่อการค้า Vilerm ชื่อสามัญ Acyclovir 200 mg สรรพคุณ รักษาโรคไวรัส เริม งูสวัด ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง วันละ 5 ครั้ง หรือใช้ตามแพทย์สั่ง
ID : 133749
Brand : imodium
Last Update : 18/06/2559 10:37 Preview : 2,260
ยาแก้ท้องเสีย หยุดถ่าย
ID : 133763
Brand : Vilerm 400 mg
Last Update : 19/06/2559 16:54 Preview : 11,608
ชื่อการค้า Vilerm ชื่อสามัญ Acyclovir 400 mg สรรพคุณ รักษาโรคไวรัส เริม งูสวัด ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง วันละ 5 ครั้ง หรือใช้ตามแพทย์สั่ง
ID : 133764
Brand : vilerm 800 mg
Last Update : 19/06/2559 16:57 Preview : 9,366
ชื่อการค้า Vilerm ชื่อสามัญ Acyclovir 800 mg สรรพคุณ รักษาโรคไวรัส เริม งูสวัด ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง วันละ 5 ครั้งหรือใช้ตามแพทย์สั่ง
ID : 133766
Brand : Fugacar
Last Update : 18/06/2559 14:49 Preview : 2,307
ยาถ่ายพยาธิ ฟูกาคาร์ 500 ถ่ายพยาธิตัวกลม 5 ชนิด รับประทานครั้งละ 1 เม็ด โดยเคี้ยวก่อนกลืน และอีก 2 สัปดาห์ควรทานซ้ำอีก 1 เม็ด
ID : 133768
Brand : Niclomide tablet
Last Update : 18/06/2559 16:21 Preview : 2,555
Niclosamide tablet ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ทาน 4 เม็ดครั้งเดียว
ID : 133771
Brand : San San tablet
Last Update : 18/06/2559 16:33 Preview : 2,909
San San ยาถ่ายพยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิเข็มหมุด พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือนพยาธิใบไม้ตับ สตรอนจิลอยดีส์ ทานวันละ 2 เม็ดติดต่อกัน 3 วัน
ID : 133773
Brand : San San ขนิดน้ำ สำหรับเด็ก
Last Update : 18/06/2559 16:34 Preview : 2,924
San San ชนิดน้ำ สำหรับเด็ก ใช้สำหรับ ถ่ายพยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิเข็มหมุด พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือนพยาธิใบไม้ตับ สตรอนจิลอยดีส์ ทานครั้งละ 2 ช้อนชา วันละครั้งติดต่อกัน 3 วัน
ID : 133775
Brand : Benda 30 ml.
Last Update : 18/06/2559 17:02 Preview : 4,188
Benda 30 ml ชนิดน้ำใช้ถ่ายพยาธิสำหรับเด็ก ทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน หรือ ใช้ตามแพทย์สั่ง
ID : 133785
Brand : Disento tablet
Last Update : 19/06/2559 11:26 Preview : 3,625
Disento สรรพคุณ สำหรับโรคท้องร่วงจากการติดเชื้อ บิดมีตัว ลำไส้อักเสบ การติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง
ID : 135331
Brand : smecta 3 g
Last Update : 03/07/2559 13:09 Preview : 9,249
ชื่อการค้า smecta ชื่อสามัญ Dioctahedral Smectite 3 g สรรพคุณ ใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ขนาดรับประทาน ผู้ใหญ่ : ครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ำครึ่งแก้ว รับประทานวันละ 3 ครั้ง - เด็ก > 2 ปี : ครั้งละ 1 ซอง ผสมน้ำ 50 ml หรือ ผสมในอาหารเหลว รับประทานวันละ 2 - 3 ครั้ง - เด็ก 1-2 ปี : ครั้งละ 1 ซอง ผสมในอาหารเหลว รับประทานวันละ 1 - 2 ครั้ง - เด็ก <1 ปี : 1 ซองต่อวัน ละลายใน feeding bottle 50 ml และให้เรื่อยๆ ตลอดวัน