PAGE VIEW : 9,531

Product Information :

Name :
Vilerm 200 mg
Category :
  1. เคมีภัณฑ์ และยา
Sub - Category :
  1. กลุ่มยารักษาเชื้อไวรัส
Brand :
Vilerm 200 mg
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ชื่อการค้า Vilerm ชื่อสามัญ Acyclovir 200 mg สรรพคุณ รักษาโรคไวรัส เริม งูสวัด ขนาดรับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง วันละ 5 ครั้ง หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

Product Detail :


Other Product In Group "กลุ่มยารักษาเชื้อไวรัส (3)"