PAGE VIEW : 1,974

Product Information :

Name :
Nurofen supension 60 ml.
Category :
  1. เคมีภัณฑ์ และยา
Sub - Category :
  1. กลุ่มยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Brand :
Nurofen supension 60 ml.
Model :
60 ml.
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์

Product Detail :

นูโรเฟนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก.สำหรับบำบัดอาการปวดต่างๆ

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยาขนาด 1,200–1,800 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาอยู่ที่ 600–1,200 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ในเด็กโตวัยรุ่น:

  • เด็กโตและวัยรุ่น: รับประทานยาขนาด 40 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-4 ครั้ง ตามแพทย์สั่ง

ค. สำหรับการใช้ยานี้กับเด็กเพื่อบรรเทาอาการปวด/ลดไข้ โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์:Other Product In Group "กลุ่มยาแก้ปวดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (32)"